Zásady ochrany osobních údajů

INFORMATIVA SULLA PRIVACY - TRATTAMENTIO DEI DATI PERSONALI e POLITICA DEI COOKIE

del sito www.foodinsicily.it ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679

In questa pagina descriviamo le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti. E ci teniamo a comunicarti in modo molto chiaro quali sono le nostre azioni riguardo al trattamento dei vostri dati e alla politica dei cookie con la massima trasparenza perché noi di Food in Sicily teniamo molto al rispetto della Privacy.

Con la presente informativa vogliamo informarvi a riguardo del rilevamento dei vostri dati e del loro uso da parte nostra: quali dati vengono rilevati dalle nostre pagine web e quali dati elaboriamo, utilizziamo e in che modo. Tutto questo per essere più chiari e trasparenti possibile, perché teniamo molto a Voi ed al rispetto dei Vostri dati e ci impegniamo a trattarli col massimo della diligenza e sempre in rispetto delle attuali Leggi in vigore. Inoltre, vi indichiamo a chi potete rivolgere le vostre domande e richieste in merito. La presente pagina contiene, dunque, l’informativa resa ai sensi Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (noto come GDPR) a coloro che interagiscono con i servizi del sito web www.foodinsicily.it

 

1- ACCETTAZIONE

Visitando il sito web foodinsicily.it di proprietà della Food in Sicily di Sortino Filippo(di seguito “FS”) e utilizzando i suoi servizi, confermate di aver letto e compreso la presente Informativa sulla Privacy e di accettare che la “FS” raccolga, utilizzi e archivi i dati personali raccolti in conformità alla presente Informativa sulla Privacy.

Tranne nel caso in cui siate già registrati, la “FS” potrebbe richiedervi di fornire il vostro consenso (ad esempio, spuntando una casella), ove ritenga opportuno salvaguardare i suoi diritti ovvero laddove prescritto dalle normative vigenti.

Qualora non accettiate le condizioni della presente Informativa sulla Privacy, vi preghiamo di non visitare il sito web foodinsicily.it, di non inviargli dati personali, e di non fornire il vostro consenso quando tale opzione vi è offerta ai sensi delle normative vigenti.

2- TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RECAPITI

Il titolare del trattamento dei dati è:

- Food in Sicily di Sortino Filippo, Via Niccolò Tommaseo n. 19 95041 - Caltagirone (CT) P. IVA: 05115520875 - C.F. SRTFPP78C22C351N.

Il Titolare dei dati è reperibile per voi ai seguenti recapiti:
- Food in Sicily di Sortino Filippo, Via Niccolò Tommaseo n. 19 95041 - Caltagirone (CT)

- Alla email info @ foodinsicily . it o al tel. 0933 1960548

 

Potete ottenere informazioni sui vostri dati memorizzati presso di noi in qualsiasi momento e gratuitamente, come anche esercitare il vostro diritto di correzione, bloccaggio, portabilità o cancellazione dei vostri dati direttamente dal vostro Account Cliente, oppure utilizzando per la vostra richiesta i dati di contatto sopra indicati tramite email, telefono o lettera.

3- DEFINIZIONI ED USO, CONFERIMENTO DEI DATI E CONSENSO AL TRATTAMENTO

Per "trattamento" dei dati personali si intende qualsiasi tipo di operazione di raccolta, registrazione, conservazione, modificazione, comunicazione, cancellazione e diffusione di dati personali.

Per “Dati Personali” si fa riferimento a qualunque informazione che consenta di identificare l’utente (o un soggetto terzo di cui l’utente fornisca i dati), direttamente o indirettamente, incluse eventuali informazioni connesse all’acquisto di beni o servizi. Ivi inclusi, ad esempio, il vostro nome, il vostro numero di telefono, come anche i dati anagrafici che ci comunicate durante la registrazione o la creazione del vostro account.

Počítačové systémy a softwarové postupy odpovědné za provoz této stránky získávají během běžného cvičení některá data, jejichž přenos je implicitní při používání internetových komunikačních protokolů. Kromě toho registrace na místě, volitelné a dobrovolné, stejně jako stejně volitelné a dobrovolné e-maily zasílání adres uvedených na těchto stránkách, zapojit nabytí osobních údajů registrovaného uživatele, jako například například , e-mailovou adresu. Uživatel je naprosto svobodný zvolit, zda je poskytovat své osobní údaje, vložte je do příslušných záznamových modulů. Nedodržení údajů nebo odmítnutí souhlasu s léčbou totéž může vést k nemožnosti získávání registrace, a proto službu požadovanou uživatelem.

4- Zpracování dat

Osobní údaje týkající se uživatelů stránek mohou být kromě účely komerční interakce použity k získání anonymních statistických informací o používání webu, aby se zkontrolovalo správné fungování stejného a pro posouzení všech odpovědností V případě illicterů oddaných na úkor lokality, majitele nebo třetích stran.

Uživatelská data provádějící registraci na místě poskytnutím personálu konsensu, jakož i pro účely popsané výše, budou zpracovány pro účely: 1) pro přístup a navigaci v důvěrné části webu; 2) poskytněte uživateli služby nabízené www.foodinsicily.it; 3) Povolit marketing a zasílání reklamních materiálů s elektronickými systémy, jako je e-mail nebo běžná pošta výhradně potravinářskou společností na Sicílii Sortino Filippo.

5- metody léčby

Zpracování osobních údajů proběhne v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679

Osobní údaje jsou zpracovávány s papírovými, elektronickými nebo automatizovanými nástroji pro čas přísně nezbytné k dosažení účelu, pro které byly shromážděny.

Zvláštní bezpečnostní opatření se dodržují, aby se zabránilo ztrátě dat, nezákonných nebo nesprávných použití a neoprávněného přístupu, jak to vyžaduje zákon.

Veškeré osobní údaje připojené ke službám těchto stránek se postará pouze personál odpovědný za zpracování vlastníkem nebo manažerem nebo zaměstnanci k občasným údržbovým operacím externího systému, ale v každém případě jmenovaném vlastníkem.

6- Komunikace a šíření dat

6.1- Použití vašich dat pro službu

Vaše osobní údaje jsou předávány třetím stranám pouze tolik, že je to přijato zákonem, včetně účelu provádění kontaktu nebo fakturace. Osobní údaje uživatele mohou být sděleny třetím osobám, které poskytují servisní činnosti týkající se nástrojů IT nástrojů, včetně těchto stránek, jakož i třetích stran, které provádějí činnosti analýzy dat pro statistické účely nebo skladování, přepravu a přepravu; V každém případě v rámci limitu účelu zpracování výše popsaného. Toto sdělení může být provedeno jak vůči subjektům přiděleným na území státu, a to jak vůči subjektům přiděleným v zahraničí v zemích náležejících do Evropské unie nebo cizí. Data mohou být také sdělena třetím osobám odpovědným za údržbu webu majitelem, vždy pod jeho dohledem. Například v souvislosti s objednávkou účtujeme třetím stranám (jako je kurýr, logistická společnost, banky), které obdrží údaje nezbytné k provedení objednávky a přiřazení. V každém případě poskytovatelé služeb, které nabíjíme, mohou používat data pouze za účelem splnění jejich úkolu.

6.2- Použití vašich dat pro reklamní účely

Kromě výkonu nákupů v potravinách v Sicílii Sortino Filippo používáme vaše data i pro neustále zlepšovat své zkušenosti s nákupem; Abyste mohli komunikovat s vámi na nákupech, stejně jako na určitých produktech nebo marketingových nabídkách a doporučit produkty nebo služby, které vás mohou zajímat.

Za tímto účelem používáme stávající informace, například například potvrzení o přijímání a čtení e-mailů, informace o použitém zařízení / konečném zařízení, které jste použili, připojení k Internetu, operačním systému a platformě, datum a čas návštěvy webu nebo produkty, které jste zkontrolovali, stejně jako informace, které od vás obdržíme (včetně informací generovaných nebo přenášených automaticky). Používáme také historická data vašich objednávek.

Můžete se vám kdykoli spárovat úplně nebo pro jednotlivá opatření pro použití vašich osobních údajů pro účely reklamy jednoduše zasláním textové komunikace na kontaktní údaje uvedené v Nr. 2, například e-mailem.

6.3- Použití dat pro jiné marketingové účely

- Newsletter (používáme e-mailovou adresu, kterou jste poskytli)

- reklama na bannery (jsou reklamy, které vložíme na stránkách třetích stran. Obecně se to děje prostřednictvím využití tzv. Cookies nebo pixelů. Naším cílem je, aby náš návrh reklamy zajímavější a užitečnější, tak v kontextu Reklama na banneru uvidíte převážně produkty, které jste již zkoumali na našich stránkách nebo produktech, které jsou podobné těm, které máte zájem (tzv. Retargeting). V kontextu reklamy na bannery působíme výhradně s pseudonimizovanými daty; cookies Neobsahujte informace v čitelném textu na vašich datech (např. Jméno nebo e-mailová adresa)

- Doporučení pro e-mailové produkty (Pokud jste si zakoupili na našich stránkách nebo jste se přihlásili k odběru newsletteru, periodicky vám můžeme poslat komunikaci prostřednictvím e-mailu na hlášení produktů nebo propagačních akcí, které mohou být zajímavé, i na základě vašich předchozích nákupů)

Pokud již nechcete přijímat náš newsletter nebo e-mailová doporučení produktu, můžete kdykoli spárovat jednoduše zasláním textové komunikace na kontaktní údaje uvedené v Nr. 2, například e-mailem. Samozřejmě, každé vydání newsletteru také obsahuje odkaz na zrušení registrace a vzdát se následujících pošty.

7. Ochrana soukromí nezletilých

Naše webové stránky jsou zaměřeny na obecné publikum, avšak jeho služby jsou určeny pro osoby ve věku 18 let. Jídlo v Sicílie nevyžaduje, shromažďuje, využívá a úmyslně šíří osobní údaje poskytnuté lidmi mladšími 18 let. Pokud se "FS" dozví o shromážděných dat z nezletilého, okamžitě je odstraní.

V případě, že uživatel nemá požadovaný věk, nezaregistrujte se nebo pokračujte s online nákupem a požádejte dospělého (tj. K jeho rodičům nebo jeho opatrovníkovi) k provedení nezbytných postupů.

8. Archivace, dostupnost a přenos osobních údajů

Zpracování osobních údajů shromážděných prostřednictvím webových stránek potravin v Sicílii probíhá především používání elektronických nebo webových prostředků, včetně webových analýz služeb hostovaných dodavateli serveru pracujících jak v rámci Evropské unie, tak mimo ni.

Osobní údaje se zapíše do centralizované databáze a zajištění z potravin na Sicílii Sortino Filippo se nachází v Itálii.

Přístup k osobním údajům bude povolen autorizovaným personálem e-commerce (například na digitální a počítačové marketingové pracovníky, prodeje, správu), v závislosti na aktuální potřebě znát tyto informace a používat nástroje pro řízení přístupu na několika úrovních. Tento personál se zavázal respektovat povinnosti mlčenlivosti a byl výslovně určen pro léčbu, jak to vyžaduje platný zákon.

Zaměstnanci obdrželi zvláštní školení a je povinen dodržovat povinnosti mlčenlivosti.

Pokud by potraviny na Sicílii měly převést osobní údaje v zahraničí, aby se usilovaly o účely stanovené v této politice ochrany osobních údajů, a to i v případě, že právní předpisy o osobních údajích se liší od kterého platného pro zemi, kde se uživatel nachází, přijme opatření k zajištění opatření Komunikace probíhá v souladu s evropskými normami pro ochranu údajů nebo jinými místními normami použitými v zemi, kde se shromáždí data, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí a vyhrazena.

9. Bezpečnost a důvěrnost osobních údajů

Jídlo na Sicílii realizovala vhodná opatření pro ochranu vašich osobních údajů před náhodnou ztrátou a přístupem, používáním, modifikací a neoprávněným zveřejněním. S námi je vaše osobní údaje bezpečně přenášeny prostřednictvím šifrování. Používáme kódovací systém TLS (dopravní vrstvy) nebo SSL (Secure Socket Layer).

Prostředně chráníme naše webové stránky a další systémy prostřednictvím technických opatření proti ztrátě, zničení, přístupu, manipulaci s manipulaci nebo šířením vašich údajů neoprávněnými osobami.

Navzdory potravinám v Sicílii realizovala výše uvedená bezpečnostní opatření, potřebujete vědět, že 100% zabezpečení nemůže být zaručeno. Proto poskytují své osobní údaje na svém vlastním riziku a v maximálním rozsahu povoleném zákonem platným, potraviny v Sicílii nebude v žádném případě odpovědné za jejich zveřejnění z důvodu chyb, opomenutých nebo neoprávněných akcií třetích stran během nebo po jejich přenos. V tomto ohledu vám také doporučujeme udržet uživatelské jméno a heslo vyhrazeno pro přístup k účtu a pravidelně měnit heslo.

V nepravděpodobném případě, ve které potraviny v Sicílii věří, že bezpečnost vašich osobních údajů ve svém držení nebo pod jeho kontrolou byla nebo mohla být ohrožena, bude vás informovat o incidentu podle postupů stanovených v platnosti zákona, \ t Pomocí metod podle předepsaných (poskytování potravin v Sicílii Vaše e-mailová adresa souhlasíte s tím, že obdržíte takovou komunikaci v elektronickém formátu prostřednictvím této e-mailové adresy).

10 - Práva zúčastněných stran

Podle evropského nařízení 679/2016 (GDPR) a vnitrostátní právní předpisy, může uživatel podle metod a v rámci limitů stanovených současnými právními předpisy vykonávat tato práva: \ t

- požádat o potvrzení o existenci osobních údajů týkajících se mu (právo na přístup);
- znát původ;
- Získejte srozumitelnou komunikaci;
- s informacemi o logice, metodách a účelech léčby;
- požádat o aktualizaci, úpravu, integraci, zrušení (zapomnění), transformaci na anonymní formu, blokování údajů zpracovaných v právních porušení práva, včetně těch, které již nejsou nezbytné pro snahu o účely, za které byly shromážděny;
- v případech léčby konsenzu, získávají náklady na celou podporu, její údaje poskytnuté majiteli, v strukturované formě a čitelné datovým procesorem a ve formátu běžně používaném elektronickým zařízením;
- právo předložit stížnost na řídící orgán (garant soukromí - odkaz na stránku ručitele);
- stejně jako obecněji vykonávat všechna práva, která jsou uznána současnými právními předpisy.
- Právo na přesnost, kdykoliv můžete požádat o aktualizaci dat tak, aby byly vždy opraveny.

Žádosti by měly být řešeny řadiči údajů.
V případě, že údaje jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů, jsou však zaručena práva zúčastněných stran (s výjimkou práva na přenosnost, která nejsou stanovena pravidly), zejména právo opozice vůči léčbě lze vykonávat odesláním jednoho požadavku na řídicí jednotku.

Registrovaní uživatelé budou kdykoli vykonávat přímo a osobně konzultace, modernizaci, opravu a integraci jejich osobní údaje, zrušení, anonymizizaci a přenositelnost prostřednictvím své osobní profilové stránky (účet), v každém případě všechny požadavky jsou podřízeny platné právní a uchovávání dokumentů uložených v potravinách na Sicílii.

11. Skladování dat

Osobní údaje budou uloženy po dobu trvání obchodního vztahu a po celou dobu nezbytnou pro sledování účelů popsaných v této politice ochrany osobních údajů (například tam, kde jste registrováni s newsletterem po dobu trvání této registrace, nebo kde máte uživatel účtu, až do uzavření stejného). Po tomto období budou vaše osobní údaje uchovávány pouze k dodržování právních a regulačních povinností (například po dobu 10 let, v případě účetních účelů; po dobu trvání povinnosti konzistentní ochrany, v případě daňových účelů; atd.) To je umožnit potravu na Sicílii udržet zkoušku příslušných práv a povinností.
Osobní údaje týkající se nákupu informací, pro které se léčba provádí pro profilování a marketingové účely, budou uloženy na omezenou dobu, v souladu s termínem povoleným zákonem platným, a při uplynutí této lhůty budou vymazány nebo anonymizován trvalým způsobem.

12- Zásady souborů cookie

12.1 Definice a funkce cookies

Co jsou cookies? Cookie je soubor, který je stažen do počítače, tabletu, smartphonu nebo jiného terminálu (dále jen "zařízení") při přístupu na naši webovou stránku.

Soubory cookie nám umožňují ukládat a načíst informace o vašich navigačních návycích nebo na zařízení, ze kterého obecně přístup do anonymního formuláře a v závislosti na informacích, které obsahují, pokud jste dříve zaregistrovali, rozpoznat vás jako uživatele nebo zákazník.

Informace, které obdržíte, odkazujeme na počet stránek, které navštívíte, do jazyka, na místo, ze kterého přistupujete, na počtu nových uživatelů, na frekvenci a opakovatelnosti návštěv, délku návštěvy, do prohlížeče nebo Přístroj, kterými se připojujete aplikaci.

12.2 Typy cookies používaných touto webovou stránkou

a) Technické cookies: Jedná se o cookies potřebné pro procházení, protože umožňují správné použití webu a jeho plnou funkčnost. Zahrnují soubory cookie, které umožňují vytváření vlastního účtu, provádění přístupu, zobrazování obsahu ve zvoleném jazyce na každém přístupu, rozpoznávání, ze kterých se uživatel připojuje (a zapamatujete si toto nastavení v budoucích přístupech) a správu objednávek. Tyto soubory cookie jsou nezbytně nutné pro provoz místa a jejich deaktivace by mohla být předsudkem zkušeností a úspěch navigace. Zejména používáme technické soubory cookie pro následující účely:
- pro správu dynamických webových stránek, pro geografickou identifikaci uživatelů a pro správu posledních přístupových údajů;
- zaručit správné fungování webových stránek;
- pro fungování forem;
- pro správu údajů týkajících se částek a objednávek

b) Analytické soubory cookie: Slouží k shromažďování informací o počtu uživatelů a jak tyto stránky navštíví. Například:
- Služba Google Analytics: Site používá nástroj Google Analytics nástroj pro shromažďování informací v agregačním formuláři, počet uživatelů a způsobu, jakým tyto stránky navštíví samotnou stránku. Tento přístroj používá technické soubory cookie třetích stran pro jeho provoz. Informace o zacházení s ochranou soukromí společností Google jsou k dispozici na následujícím odkazu: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html Informace o souborech cookie používané službou Google Analytics, kolekce a používání těchto údajů jsou k dispozici následující Odkaz: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs. Následující odkaz je také dostupné informace k odepření souhlasu s využitím cookies (třetích stran) Část služby Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

c) Profilování třetích stran pro marketing / Retargeting: Jedná se o cookies společností třetích stran, které umožňují shromažďování informací o uživateli umožnit uživateli konkrétnější a / nebo personalizovanou propagační komunikaci. Zahrnují soubory cookie související s vložením na reklamní bannery stránky související s firmami třetích stran nebo produktů vybraných nebo zobrazených uživatelem nebo podobnými nebo podobnými produkty. Tyto soubory cookie mohou být deaktivovány bez prevence správné navigace na stránkách, avšak jejich deaktivace zahrnuje přijímání propagačních zpráv, které nemusí mít zájem o uživatele. Další informace o profilovaných cookies aktuálně nainstalovaných v terminálu uživatele zkontrolujte soukromí třetích stran a upravte předvolby vyjádřené, uživatelé mohou konzultovat stránku http://www.youronlenchoices.com/it/.

12.3 Webová analýza, Retargeting a soubory protokolu

Jídlo v Sicílii na každém přístupu na jeho webových stránkách záznamů záznamů protokolu, které nám umožňují vyřešit všechny systémové chyby nebo identifikovat a bojovat proti neplatným přístupům. Tyto soubory, které jsou uloženy na našem serveru obsahují data odeslaná vaším prohlížečem, obsahuje: Datum a čas odvolání, název odvolaného webu, adresu IP, referrer-URL, množství přenosu dat, použitá verze prohlížeče.

Také zlepšit a optimalizovat naše stránky, zaměstnáváme sledovací technologie. Specifikable Google (Universal) Analytics, služba webové analýzy nabízené společností Google Inc. (www.google.it), která umožňuje analýzu používání webové stránky na vaší straně, například tzv. Cookies, textové soubory, které jsou uloženy tvůj počítač. Informace vytvořené na používání pravidelných webových stránek jsou přeneseny na Google Server umístěný v USA a uloženy v nich. V případě aktivace IP animace na těchto stránkách v členských státech EU a v ostatních signatářských státech Úmluvy o Evropském hospodářském prostoru je vaše IP adresa zkrácena před jeho přenosem. Pouze ve výjimečných případech je kompletní IP adresa přenášena na Google Server v USA. Anonymická adresa IP přenášená vaším prohlížečem do služby Google Analytics není kombinována s jinými daty Google. Můžete zabránit detekci a přenos dat vytvořených soubory cookie a inherentní využití vašich webových stránek (včetně adresy IP) do služby Google, stejně jako jejich rozšíření prostřednictvím aplikace Google stažením a instalací pluginu prohlížeče k dispozici v následujícím odkazu: http: // Nástroje. google.com/dlpage/gaoptout? HL = to.

Nakonec používáme technologii retargetingu a reklamu prostřednictvím bannerů přes služby třetích stran, které vkládají cookies na našich stránkách. Toto jsou následující společnosti:
- Doubleclick od společnosti Google, Google Inc., 1600 amfiteater Parkway, výhled na hory, CA 94043, USA; https://www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads/
- Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; https://www.facebook.com/about/privacy.

12.4 Autorizace, zámek a zrušení cookies

Pokud si přejete, můžete povolit, blokovat nebo odstranit soubory cookie nainstalované v zařízení pomocí možností prohlížeče nainstalovaných v počítači nebo z možností soukromí zařízení, ze kterého provedete návštěvy. Existuje mnoho různých prohlížečů: každý jiný prohlížeč (a v některých případech i každou jinou verzi prohlížeče) má svůj vlastní postup pro zrušení souborů cookie. Předvolby cookie musí být nastaveny samostatně pro každý použitý prohlížeč, protože funkce a možnosti nabízené se mohou lišit. Doporučuje se proto navštívit stránky podpory prohlížeče získat další informace.
Informace o blokování cookies můžete například najít, pokud použijete tyto prohlížeče:
Firefox z https://support.mozilla.org/it/kb/activare%20E%20dativare%20i%20Cookie.
Chrome z https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it.
Explorer z http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9.
Safari z http://support.apple.com/kb/ph5042.
Práce z http://help.opera.com/windows/10.00/it/cookies.html.

V případě, že instalace souborů cookie není v prohlížeči povolena, je možné, že nemůžete přistupovat k jakýmkoliv částem našich webových stránek. Zveme vás k přijetí využití cookies u vchodu na naše webové stránky, abyste se ujistili, že jsou všechny funkce k dispozici.

12.5 Podmínky SMS:
Aktivace SMS marketing a oznámení vyskytují zadáním telefonního čísla na platební stránku a inicializaci nákupu, přičemž se přihlásíte prostřednictvím registračního formuláře nebo psaní klíčového slova. Aktivací marketingových oznámení prostřednictvím SMS přijmete následující podmínky:
Zahrnovat a přijmout, že souhlas není podmínkou pro každý nákup.
Zahrnout a přijmout, že vaše telefonní číslo, informace o jménu a nákupu budou sdíleny s naším SMS konzistentním vozíkem Marketing Platform, vytvořený Cartkit Inc, společnost se sídlem v Atlantě, GA, USA.
Zahrnout a přijmout, že shromážděná data budou použita k odesílání oznámení (jako připomínka opuštěného vozíku) a cílených marketingových zpráv. Po odeslání zpráv SMS bude vaše telefonní číslo přepnuté na náš SMS Doručovatele Doručování partnera k dokončení doručení zprávy.
Zahrnout a přijmout, že pokud chcete zrušit registraci pro příjem dalších SMS marketingových zpráv a oznámení, odpovězte se zastávkou na kteroukoli zprávu odeslanou námi.
Zahrnout a přijmout, že jiné metody odříkání, jako je použití alternativních slov, nebudou rozumným prostředkem pro odmítnutí.
Zahrnout a přijmout tuto zprávu a datové rychlosti mohou platit při přijímání SMS zpráv.

13- Aktualizace a komunikace

Jídlo v Sicílii si vyhrazuje právo na změnu, modifikovat, přidat nebo odstranit části tohoto zásad ochrany osobních údajů kdykoliv, publikování revidované verze na této stránce a aktualizovat datum "Poslední změny" níže. Je vaší povinností přezkoumat zásady ochrany osobních údajů čas od času, aby se znalosti o provedených změnách. V některých případech byste mohli obdržet e-mail s komunikací změn ochrany osobních údajů nebo můžete obdržet výstrahu na svém účtu. Přijetím těchto revidovaných zásad ochrany osobních údajů kliknutím na tlačítko "Přijmout" v tomto e-mailu nebo komunikaci publikovaném na stránce účtu (pokud je stanoveno na dodržování aktuálních předpisů), vyplnění nákupu na našich stránkách po přezkoumání zásad ochrany osobních údajů, nebo jinak , Využití nebo odesílání informací na internetových stránkách po zveřejnění revidovaných zásad ochrany osobních údajů, přijal toto zásady ochrany osobních údajů revidované. Po změnách, pokud to vyžaduje stávající právní předpisy, vaše údaje nebudou zpracovány bez vašeho výslovného souhlasu.

 

Poslední modifikace: Tyto informace vstupují v platnost od 24-05-2020

Pro všechny informace nás prosím kontaktujte na adrese: Info @ foodinsicily. to